You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wczytywanie strony...

Firma Esto Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na poszczególne projekty:
- budowa nowoczesnej linii produkcyjnej opakowań tekturowych, opakowań kaszerowanych z nadrukiem offsetowym – wartość projektu 496.691,93PLN (dofinansowanie z UE wyniosło 347.684,35PLN). Projekt realizowany w latach 2004-2006

- budowa nowoczesnej linii dla krótkoseryjnej produkcji wielkogabarytowych opakowań tekturowych z wielokolorowym nadrukiem cyfrowym, wsparte kompleksowym systemem klasty ERP – wartość projektu 2.682.153,99PLN (dofinansowanie z UE wyniosło 981.275,85PLN). Projekt realizowany w latach 2014-2020.


O: RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

Działanie: RPZP.01.05.00 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Nr naboru: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-001/16

Instytucja przyjmująca wniosek: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, IZ RPZP

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Drukarka cyfrowa

 Sloter drukujący

Stacja graficzna

System ERP

Odpylanie

Boxmaker

 

WYBRANE OFERTY: 

Drukarka cyfrowa

Sloter drukujący

Stacja graficzna

System ERP

Odpylanie

Boxmaker